Supportersvereniging

Financiele middelen zijn voor een muziekvereniging erg belangrijk. In 1954 hebben een aantal vrienden van de harmonie de supportersvereniging opgericht. Het doel is het financieel ondersteunen van de harmonie door medewerking van de inwoners van Stokkum.

We zijn trots op ons grote ledenbestand: van de ca. 400 in Stokkum wonende gezinnen zijn er 220 lid. Van de jaarlijkse contributie zien deze leden hun geld teruggekomen in aanschaf/onderhoud van instrumenten en uniformen, die weer op concerten en andere optredens te horen/zien zijn. Uiteraard werkt het bestuur van de supportersverenging aan het verhogen van het ledenaantal. Als u nog geen lid bent en u wilt dit graag worden, dan kunt u contact opnemen met dhr. Hans Peters. Uiteraard zijn we ook erg blij met giften van mensen en bedrijven buiten Stokkum.

 

Secretariaat supportersvereniging:
Hans Peters
Kastanjelaan 3
7039 CE Stokkum
0314 - 662396

IBAN: NL10 RABO 0326 6379 66