Voor het voortbestaan van onze vereniging en organiseren van activiteiten zijn wij naast de contributie voor een groot deel afhankelijk van giften en sponsoren die ons een warm hard toe dragen. 

Wij vermelden dan ook graag de sponsoren op onze website


Wilt u donateur worden van onze vereniging dan kan u lid worden van de supportersvereniging.

Indien u liever een éénmalige (anonieme) donatie wil doen kan dat via onderstaande bankrekeningnummer van de harmonie of de supportersvereniging